Aankoopbegeleiding

U wilt een huis kopen. Wat zijn uw woonwensen? Bezit u een huis dat nog moet worden verkocht? Wat zijn uw financiële mogelijkheden? Dit zijn allemaal vragen die op u afkomen.

NVM-aankoopmakelaar
Met behulp van een NVM-aankoopmakelaar van Van De Kasteele Makelaardij vindt u daar een antwoord op. Door alles van tevoren goed door te spreken wordt het zoeken naar de juiste woning een stuk makkelijker.

 

Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een eigen aankoopmakelaar?
Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u duizenden euro’s, tijd en problemen.
De kosten van een eigen makelaar verdient u terug in:
- een lagere kooprijs dan uzelf zou kunnen realiseren
- inzicht in de waarde van de woning
- essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d.
- het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc.
- tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

Bezichtigen kan ik zelf, maar kan ik een makelaar inschakelen die voor mij onderhandelt?
Dat is zeker mogelijk. Op het moment dat u uw droomhuis heeft gevonden, zullen wij als uw aankoopmakelaar de woning gaan opnemen en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment begeleiden wij bij het gehele aankooptraject.

Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?
Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. Wij zullen voor u regelen dat een andere makelaar/taxateur de woning taxeert.

Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig?
De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Van De Kasteele Makelaardij is een deskundige aankoopmakelaar, wij hebben kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: wij behartigen úw belangen. 

Meer weten?
Neem gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder.